www.kennelalfarheim.com

HD/AD-statistikk

 


Vi har fortsatt en del unge kull og noen kull som er for unge til å røntges. Statistikken vil derfor bli mer solid etter hvert.

HD-statistikk:
HD-fritt er grad A og B. Godkjente hofter til og med grad C.
Fri for HD  + u.a. i oppdrettet: 76,19%
Fri for HD i rasen siste 10 år: 71,9%
Godkjente hofter + u.a. i oppdrettet: 95,24%
Godkjente hofter i rasen siste 10 år: 88,4%

Detaljert oversikt over røntgede hunder i oppdrettet:
HD A: 8                                               
HD B: 5
HD C: 4
HD D: 1
HD E: 0
Uoff. rtg. uten anmerkning: 3

AD-statistikk:
AD-fritt er grad 0. Godkjente albuer til og med grad 1.
Fri for AD + u.a. i oppdrettet: 77,78%
Fri for AD i rasen siste 10 år: 85,1%
Godkjente + u.a. albuer i oppdrettet: 94,44
Godkjente albuer i rasen siste 10 år: 92,5%

Detaljert oversikt over røntgede hunder i oppdrettet:
AD 0: 12
AD 1: 3
AD 2: 0
AD 3: 0
Uoff. rtg. uten anmerkning: 2
Uoff. rtg. med anmerkning: 1

Tusen takk til alle dere som røntger hundene deres. Dette er viktig informasjon for dere, oss og for arbeidet med rasen generelt.

Sist oppdatert 15.06.2019


Mer informasjon om de ulike kullene her.

%d bloggers like this: